Your Position:Home - People

Member Info

Wang, Fuhua
Civil Procedure; Mediation System
Research Fellow
Shanghai Jiao Tong University
wangfuhua@sjtu.edu.cn

Dr. Wang Fuhua is a professor of KoGuan Law School, Shanghai Jiao Tong University. For more information, please click here (Chinese).